Wie is Toch die man Ivo Opstelten?


IvoAls ik destijds Hoofdredacteur van een Rotterdamse krant was geweest had de kop in 1999 Rotterdam Opstelten  een VVD burgemeester in een PVDA stad. Dat Opstelten pleit voor paragnosten begrijp ik persoonlijk en eren wie eren toekomt hij durft het teminste ook te benoemen, net als Peper iets wat je van menig Hoofd van de politie niet kan zeggen. Naar de hoeren gaan is een ding , maar het ook toe geven moet je eerder (KUCH) BIJ HUISARTSEN VAN DE PvdA wezen.

Ivo Willem Opstelten (Rotterdam, 31 januari 1944) is een Nederlandse politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en televisiepresentator

Ivo Opstelten is gehuwd met Mariëtte Dutilh en heeft vier dochters. Tijdens zijn ambtsperiode in Vlaardingen heeft hij in Heren 1 van VMHC Pollux gehockeyd. Kerkelijk behoort hij tot de Remonstrantse Broederschap. Verder doet hij aan roeien.

De echtgenote van Opstelten Mariëtte Dutilh is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Rotterdam

In 2007 verzorgde Opstelten de tweede Jan Modderman Inleiding. De Jan Modderman inleidingen hebben als doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de bewustwordingsprocessen die dienen tot een verbetering van het sociaal-maatschappelijk samenleven en het welzijn van alle mensen. In dat kader sprak Opstelten over het thema “Bruggenbouwen in een inter-culturele samenleving”, in de Nieuwe Kerk in Groningen. Hij zette zich daarmee belangeloos in voor het microkrediet.

Hij staat bekend om zijn karakteristieke stemgeluid. Tot 1 januari 2009 was hij burgemeester van de gemeente Rotterdam. Op 5 januari werd hij opgevolgd door de PvdA’er Ahmed Aboutaleb. Op 14 oktober 2010 werd hij Minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte I.

Opstelten studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, waarbinnen hij zich specialiseerde in staats- en publiek recht. Hij was commissaris van de Societeit Minerva van het Leidsch Studenten Corps, thans de LSV Minerva. Hij studeerde eind 1969 af en werkte vervolgens van 1970 tot 1972 bij de gemeente Vlaardingen, waar hij bij VMHC Pollux hockeyde, alvorens aan een langlopende burgemeestersloopbaan te beginnen, slechts onderbroken van 1987 tot 1992 toen hij directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid was op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 3 augustus 2010 stelde informateur Ruud Lubbers Opstelten voor als informateur van een centrumrechts minderheidskabinet met VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Op 4 augustus 2010 werd Opstelten daadwerkelijk benoemd door koningin Beatrix. Op 4 september 2010 presenteerde hij zijn eindverslag aan de koningin, na het eerder mislukken van de informatiepoging van VVD, CDA en PVV, waarna hij informateur-af was.

Op 13 september 2010 werd Opstelten in het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink genoemd om weer informateur te worden om zijn karwei af te maken. De koningin benoemde hem daarop tot informateur met als opdracht “met inachtneming van hetgeen in het eindverslag van informateur Mr. H.D. Tjeenk Willink is opgenomen, zijn onderzoek voort te zetten naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal”.

Op 7 oktober 2010 bood hij zijn eindverslag aan de koningin aan, waarin hij adviseerde beoogd premier Mark Rutte te benoemen tot formateur van het kabinet bestaande uit VVD en CDA.

Opstelten werd in het kabinet-Rutte I Minister van Veiligheid en Justitie en was onder meer verantwoordelijk voor de invoering van een nationale politie. De nationale politie moet de politie beter in staat stellen invulling te geven aan de eisen die de maatschappij stelt, bijvoorbeeld door vermindering van de bureaucratie, minder bestuurlijke drukte en effectievere opsporing.

Het lokale gezag en de aansturing van de politie door de officieren van justitie blijven gehandhaafd. In 2011 gaf Opstelten de aanzet tot invoering van een speciale dierenpolitie (animal cops), waarvan er in 2014 uiteindelijk 500 moeten zijn. Het plan werd na de val van het kabinet gedeeltelijk teruggedraaid, daar de dierenpolitie een afgesproken punt uit het gedoogakkoord met de PVV was.

In 2011 kwam Opstelten met een wetsvoorstel om, met name met het oog op de bezuinigingen, het griffierecht in het bestuursrecht en civiel recht te verhogen. Op het wetsvoorstel kwam ernstige kritiek, onder meer van de Raad van State en Hoge Raad. In 2012 bracht Opstelten een wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot stand waardoor de mogelijkheid voor de rechter wordt beperkt om een taakstraf op te leggen bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij herhaling van misdrijven.

‘Nederland veiliger maken – dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Paal en perk stellen aan criminaliteit, overlast en geweld. Daarom ga ik de slagkracht van politie en justitie vergroten: (kuch) effectief opererende organisaties, méér blauw op straat, waar nodig extra bevoegdheden, zwaardere straffen en lik op stuk. Burgers moeten veilig kunnen leven. Thuis, op straat of tijdens het werk. Overal.’

Tot nu toe is daar maar bitter weinig van uit gekomem probeer het eens met respect en integriteit bij je eigen collega’s . Het is maar een Tip!

Tenslotte Ivo vergeet je eigen gedachte niet van jouw geloof: Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde

Dit bericht werd geplaatst in Advocaat, Algemeen, Banken, Belasting, Censuur, Corruptie, De websites van de Belastingdienst, Defensie, Diversen, Doofpot, Drugs, dwalingen, Film, Film opname, Fotos, Fraude, geld, Geluid-tape's, Geweld, Hoofd verantwoordelijke, Justitie, Klokkenluideronline, Koninglijk huis, Kroon getuigen, LEAKS, Macht-Misbruik, media manie, Media manipulatie, Milly Boele, Misdrijf, Moraal en Fatsoensnormen, Nieuws, Nieuws en politiek, Normen en Waarden, O.M., Onrecht, Paranormaal, Persoonlijk, Politie, Politiek, Rechtbank, Religie, Rijksrecherche, Satire, Schandalig, Spiritueel, Televisie, Tragedie, Verborgen Camera, Verhalen, Vermist, Voorspellingen, VRIENDJE'S POLITIEK, WEERZINWEKKEND, Werk en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wie is Toch die man Ivo Opstelten?

  1. Om de een of andere duistere reden kunnen mensen op dit ogenblik niet reageren op onze columns wij zijn hier druk mee bezig excuses hier voor. Al hoewel wij hier eigenlijk onschuldig in zijn.

Reacties zijn gesloten.